day-chuyen-san-xuat-gach-khong-nung-thai-binh

Vintech lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại tại tỉnh Thái Bình

Vào ngày 15/10/2017 Vintech đã tiến hành ký hợp đồng với nhà máy gạch Thành An nằm ở khu vực Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về việc cung cấp, [...]

Read more...
day-chuyen-san-xuat-gach-khong-nung
day-chuyen-san-xuat-may-gach-khong-nung-chup-ngang

Sử dụng dây chuyền sản xuất gạch không nung để đảm bảo chất lượng

Dây chuyền sản xuất gạch không nung là một trong những dây chuyền quan trọng quyết định đến sự thành công của sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay trên [...]

Read more...