day-chuyen-san-xuat-gach-khong-nung-thai-binh

Vintech lắp đặt dây chuyền sản xuất gạch không nung hiện đại tại tỉnh Thái Bình

Vào ngày 15/10/2017 Vintech đã tiến hành ký hợp đồng với nhà máy gạch Thành An nằm ở khu vực Đông Hưng, tỉnh Thái Bình về việc cung cấp, [...]

Read more...